زبان گوساله

وزن هر بسته حدودا 1700 گرم تا 2 کیلوگرم(قیمت نهایی پس از توزین محاسبه می گردد)
0%
OFF
کیلویی
680,000 ریال
680,000 ریال